Pogoji uporabe spletnega mesta skledar.co

Objavljeno v Poljčanah, dne 4.06.2024

 1. Informacije o družbi

Spletno trgovino Skledar.co (v nadaljevanju spletna trgovina) upravlja družba Klemen Skledar s.p., s sedežem Lovnik 16, 2319 Poljčane, matična št.: 8759421000, davčna št.: SI81404956 (v nadaljevanju družba).

 1. Področje uporabe
 • Ti Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Skledar.co (v nadaljevanju Splošni pogoji) določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov na spletni trgovini.
 • Splošni pogoji se nanašajo na uporabo spletne trgovine, vključno z naročili, plačilom, dostavo in vračilom izdelkov in storitev, ki so na voljo na spletni trgovini.
 • Ti Splošni pogoji se uporabljajo za za vse oblike sodelovanja in/ali transakcij, ki se izvajajo preko spletne trgovine, med družbo, ki upravlja spletno trgovino, in kupcem.
 • Ti Splošni pogoji se nanašajo na vse strani spletne trgovine in na vse oddelke, podstrani, poddomene in povezane spletne trgovine, ki so v lasti ali pod nadzorom družbe.
 • S sprejemom teh Splošnih pogojev se smatra, da uporabnik soglaša z vsemi določbami in pogoji uporabe.
 1. Dostopnost informacij

Družba se zavezuje, da bo kupcu zagotovila naslednje informacije:

 1. identiteto družbe (firmo in sedež družbe, matično in davčno številko),
 2. kontaktne podatke, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s kontaktno osebo družbe;
 3. bistvene značilnosti izdelkov v spletni trgovini,
 4. dostopnost izdelkov v spletni trgovini,
 5. pogoje, stroške in način dostave izdelkov v spletni trgovini,
 6. jasno in nedvoumno določene cene,
 7. način plačila in dostave,
 8. časovno veljavnost ponudbe iz spletne trgovine,
 9. rok za vračilo izdelka,
 10. pojasnilo postopka ob pritožbi.
 11. Ponudba izdelkov in spremembe

Družba si prizadeva zagotoviti najsodobnejšo, kvalitetno in raznoliko ponudbo izdelkov. Zaradi slednjega in zaradi narave poslovanja spletne strani se ponudba spletne trgovine posodablja in spreminja pogosto in hitro.

Družba si pridržuje pravico, da ponudbo, vse informacije o izdelkih, vključno z opisom, cenami in razpoložljivostjo, spreminja in posodablja brez predhodnega obvestila. Spremembe lahko vključujejo dodajanje novih izdelkov ali odstranjevanje obstoječih izdelkov, spremembe cen, popustov, ponudb, promocij in drugih prodajnih pogojev.

 1. Postopek naročila

Naročilo željenih izdelkov preko spletne trgovine poteka po naslednjih korakih:

 • Dodaj v košarico: Kupec vse željene izdelke doda v košarico.
 • Prikaži košarico: Po opravljenem nakupovanju klikne »Prikaži košarico«. V košarici so prikazani izdelki, njihove količine in cene, skupni znesek naročila ter možnosti za spreminjanje izbranih izdelkov.
 • Nadaljuj na blagajno: Ko kupec zaključi s pregledom in spreminjanjem košarice, nadaljuje na blagajno za zaključek naročila.
 • Vpis osebnih podatkov: Na strani blagajne kupec vnese potrebne osebne podatke, vključno z imenom, priimkom, naslovom za dostavo, e-poštnim naslovom in telefonsko številko.
 • Vaše naročilo: Pred zaključkom naročila se kupcu prikaže povzetek naročila, kjer so navedeni vsi izbrani izdelki in končni znesek.
 • Željeno plačilo: Pri povzetku kupec določi željeno plačilo in način dostave. Kupec ima možnost izbire med različnimi načini plačila. Načini plačila so jasno navedeni, kupec pa izbere tisto, ki mu najbolj ustreza (glej točko 7). 
 • Oddaja naročila: Kupec s pritiskom na »Kupite seda«, odda naročilo za željene izdelke. Po oddaji naročila kupec prejme potrditveno sporočilo na elektronski naslov. Sporočilo vsebuje povzetek naročila.
 1. Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene kot redne cene. Redna cena je cena izdelka in ne vsebuje stroška dostave. V primeru akcijskih cen, so le-te označene na način, da je redna cena prečrtana ob njej pa je dodana akcijska cena, oziroma končna cena, ki jo plača kupec.

Vse cene so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Vse navedene cene veljajo v trenutku oddaje naročila in so veljavne tako dolgo dokler ne pride do spremembe. Družba si prizadeva za točnost podatkov na spletni strani, kar pomeni, da kljub nenehnemu posodabljanju, lahko pride pri navedbi cene do napake. V takšnem primeru bo družba kupca o napaki takoj obvestila in mu omogočila drugo rešitev. V vsakem primeru bo kupec ob napaki imel možnost odstopa od nakupa.

 1. Način plačila

Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo po povzetju;
 • plačilo s kreditno kartico (MasterCard, Visa, etc.);
 • plačilo preko ApplePay
 • nakazilo na transakcijski račun (TRR).
 1. Dostava

Kupec ima možnost dostave in sicer:

 • Pošiljanje po pošti: Partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si družba pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izpolnjeno bolj ali enako učinkovito. Stroški dostave bremenijo kupca o čemer je kupec obveščen pred oddajo naročila.
 1. Odstop od nakupa

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prejema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupljene izdelke je pri odstopu od nakupa možno vrniti samo v primeru, da je izdelek nepoškodovan, v originalni embalaži in nespremenjeni količini.

Kupec lahko odstopi od nakupa po naslednjem postopku:

 1. Kupec sporoči družbi da od nakupa odstopa.

To stori na elektronski naslov: skledar.co@gmail.com

Družba se zavezuje, da bo kupcu odstop tudi pisno preko elektronskega naslova potrdila.

 1. Kupljene izdelke mora kupec vrniti najkasneje 14 dni od pisnega obvestila o odstopu.
 2. Družba po prejemu izdelkov kupcu povrne plačano ceno izdelka. Stroški dostave, v kolikor je kupec izbral dostavo po pošti, se kupcu ne povrnejo. Kupec prejme vračilo le v kolikor so bili kupljeni izdelki brezhibni in v stanju kot opisano v drugem odstavku te točke.

V primeru odstopa od pogodbe stroške pošiljanja in vračila kupljenih izdelkov krije kupec.

 1. Reklamacije

Če kupec prejme poškodovan, okvarjen ali napačen izdelek, mora o tem nemudoma obvestiti družbo. Družba bo vsako posamezno reklamacijo skrbno preučila in po potrebi nadomestila izdelek ali vrnila denar.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh pridobljenih osebnih podatkov kupca. Več o načinu hranjenja in varovanja osebnih podatkov lahko preberete v Politiki zasebnosti.

 1. Končne določbe

Vsakokratni Splošni pogoji so objavljeni in zmeraj dostopni na spletni strani:

skledar.co/splosni-pogoji Morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev bodo prav tako dostopne na omenjenem spletnem mestu in pričnejo veljati z dnem objave.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu potrošnikov in drugih veljavnih zakonov Republike Slovenije.

Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je del ali celota določb Splošnih pogojev neveljavna, nezakonita in/ali neizvršljiva, le to ne vpliva na preostale določbe Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec z veljavnimi Splošnimi pogoji, spremembami in/ali dopolnitvami Splošnih pogojev ne strinja, mora nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto. To pomeni, da spletno mesto zapusti.

Morebitne spore, bosta kupec in družba skušali rešiti po mirni poti in sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.